Produkty
Novinky

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Sanap Kostelec s.r.o. se sídlem v Kostelci nad Orlicí, Rudé armády 88, PSČ 517 41, IČO: 04657403, provozovatel internetového obchodu www.sanapkostelec.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme za těmito účely:

 • Plnění smlouvy, poskytování služeb - osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (nezbytné např. pro dodání zboží, atd.)
 • Vedení účetnictví – zpracování údajů nutné pro vystavování daňových dokladů, tyto doklady jsou elektronicky archivovány a zpřístupněny pouze provozovateli obchodu
 • Newslettery (marketing) – slouží k zasílání obchodních sdělení, newslettery zasíláme pouze na základě Vašeho souhlasu, který lze kdykoli odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz, který je v každém takovém e-mailu
 • Fotografická a video dokumentace - např. při výstavách, veletrzích a jiných předváděcích akcích příležitostně pořizujeme fotografie nebo záznamy, ke kterým nejsou při jejich použití vytvářeny jakékoli evidence o fyzických osobách a nejsou k těmto osobám přiřazovány další osobní údaje. Nedochází tedy k jejich zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR

Osobní údaje jsou chráněny a plně zabezpečeny proti zneužití.

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Osobní údaje jsou předávány třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste předem vyslovili souhlas.
Konkrétně se jedná o

 • Přepravce - za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • další poskytovatele služeb, zapojení do zpracování dat
 • právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi
 • veřejným orgánům (např. policie)

COOKIES

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo být informován - informování o tom, v jakém rozsahu a za jakým účelem jsou Vaše údaje zpracovávány
 • Právo na přístup k osobním údajům – kdykoli nás můžete oslovit a my vám sdělíme, které Vaše údaje zpracováváme a proč (a to nejpozději do 30 dnů od podání dotazu)
 • Právo na opravu osobních údajů - pokud dojde ke změně Vašich údajů, máte toto právo, kontaktujte nás a my Vaš údaje změníme
 • Právo na výmaz (být zapomenut) – pokud využijete tohoto práva, tak dojde k vymazání veškerých vašich osobních údajů z našeho sytému, na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dnů (V některých případech jsme však vázáni zákonnou povinností, kdy např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem.) 
 • Právo na omezení zpracování – uplatníte v případě, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování
 • Práva na přenositelnost údajů – využijete v případě, že chcete své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému (V tomto případě budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.)

V případě jakýchkoli otázek a nejasností se na nás neváhejte obrátit, e-mail: sekretariat@sanapkostelec.cz.

1