Produkty
Novinky

Reklamace

Co dělat když …

1) Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte a učiňte příslušné prohlášení do přepravních dokladů dopravce.

DPD: Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 2 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na https://public.dpd.cz/ocm/ocmindex.aspx nebo kontaktuje přímo nás, abychom reklamaci vyřídili.

2) Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, informujte nás o této skutečnosti co nejdříve po zjištění této skutečnosti a my vám následně poradíme jak dále postupovat.

Kontaktujte nás a popište problém. Sdělíme vám úplné a odborné informace, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

Zboží je nutné doručit do servisu osobně, kurýrem či poštou.

Pokud posíláte zboží do servisu, doporučujeme přiložit:

  • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,
  • popis závady a vaše kontaktní údaje, můžete využít reklamačního protokolu.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že nejste spotřebitel, snažíme se vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

V případě uznané reklamace a odstoupení od smlouvy, Vám peníze pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme v naší prodejně, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
  • zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
  • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Reklamační protokol

Pokud reklamaci provádíte osobně v naší prodejně, obsluha Vám vydá reklamační protokol, který si odnášíte s sebou.

V případě zaslání reklamace poštou, na adresu reklamačního oddělení, zašlete také vyplněný reklamační protokol.

1