Produkty
Novinky

Briketovací lis BrikStar 30-12

Briketovací lisy BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem.
Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením, které umožní maximální zhutnění materiálu. Pro nepřetržitý provoz mohou být doplněny chladičem oleje. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály. Čidlo minimální hladiny řídí automatické spouštění a vypínání stroje a zabraňuje tak zbytečnému provozu lisu.
Výrobce: BRIKLIS
Nový
Nový
skladem

Hlavní výhody využití briketovacích lisů

 • Přímé napojení k centrálnímu odsávání, odprášení dílny
 • Displej pro snadné nastavení parametrů a lepší komunikaci
 • Snadná obsluha, jednoduchá montáž, rychlý servis
 • Automatická regulace délky a kvality briket
 • Nízké náklady na montáž, údržbu a spotřebu elektrické energie
 • Komplexní dodávka, individuální přístup, kvalitní zpracování
 • Rozměry lisu – šířka vždy 1200 mm, délka cca 2310 mm

Materiály pro lisování bez použití pojiv

Materiál pro lisování by měl splňovat podmínky: vlhkost 8 až 15 %, rozměry menší než 15 mm a sypná hmotnost větší než 70 kg/m3:
 • piliny, hobliny a prach z většiny druhů dřeva i některých tropických dřevin
 • řepková a obilná sláma, drcené energetické rostliny, pazdeří ze lnu a konopí
 • odpad z čističek osiv, makovina
 • drcený papír, papírový prach
 • textilní prach a krátká vlákna
 • velkoobjemové nebo prachové průmyslové odpady z odsávání
 • polyuretan, některé druhy kompozitních plastů
Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady.
Vlastnosti briket
Brikety mají tvar válce o průměru 65 mm, délku 30 až 50 mm, výhřevnost 15 – 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost.
Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje. Velkým přínosem briketovacích zařízení je zhodnocení odpadu a snížení prašnosti v provozovně.

Standardní vybavení

 • vedení briket – 2 kusy plastových kolen
 • čidlo minimální hladiny
 • revizní dveře

Rozměry lisů

Typ násypky  Délka Šířka Výška Šířka násypky
typ 12 1 400 1 540 1 300 1 200
typ 16 1 730 2 000 1 300 1 660
typ 19 2 010 2 260 1 300 1 920

 

Výkon (+/-10%)20 - 40 kg / hod
Hmotnost lisu násypka typ 12: 1 m3780 kg
Hmotnost lisu násypka typ 16: 2 m3870 kg
Hmotnost lisu násypka typ 19: 3 m3960 kg
Povolená vlhkost vstupního materiálu8 - 15 hm%
Měrná hmotnost vylisované brikety900 – 1 100 kg/m3
Maximální provozní tlak180 bar (18MPa)
Maximální provozní teplota60 °C
Pracovní prostředí stroje+5 až +35 °C
Napájecí napětí zařízení400 V
Ovládací napětí24 V
Krytí elektrických prvkůIP54
Hlučnost zařízení77 dB
Doba provozu lisu1 směna omezeno teplotou oleje

2